هشدار رئیس‌جمهور: مشکلات آبی امسال بیش از گذشته خواهد بود

تغییرات اقلیم
Typography
  • TPL_TYPO_TOOL_SMALLER TPL_TYPO_TOOL_SMALL TPL_TYPO_TOOL_MEDIUM TPL_TYPO_TOOL_BIG TPL_TYPO_TOOL_BIGGER
  • TPL_TYPO_TOOL_DEFAULT TPL_TYPO_TOOL_HELVERICA TPL_TYPO_TOOL_SEGOE TPL_TYPO_TOOL_GEORGIA TPL_TYPO_TOOL_TIMES

 

وی افزود: بنابراین باید برای تطبیق خودمان در مصرف آب با وضعیت جدید تلاش بیشتری کنیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: همچنین بایستی روش‌های جایگزینی در عرصه‌های کشاورزی، صنعتی و شرب به‌کار بگیریم.