درباره ما

شکل ظاهری
  • کوچکتر کوچک وسط بزرگ بزرگتر
  • فونت پیش فرض Helvetica Segoe Georgia Times

روزانه حجم بزرگی از اطلاعات، اخبار و مطالب تحلیلی در زمینه انرژی جهان از جمله نفت و گاز، انرژی های تجدیدپذیر، تغییرات اقلیم و ... در رسانه های جهان در اختیار مخاصب ها قرار می گیرد. قطب تحلیلی سیاست انرژی «انرژی پست ۲۴» با هدف بررسی و تحلیل مسائل روز ایران و جهان در سه زبان فارسی، انگلیسی و روسی، رویدادهای مهم در دنیا را دست چین کرده و نظر کارشناسی خود را درباره انها مطرح می کند. سامانه و اپلیکیشن «انرژی پست ۲۴» با پوشش مناسب مطالب، امکان دید گسترده تر از زوایای مختلف را برای مخاطب خود برآورده می سازد.    

 قطب تحلیلی «انرژی پست ۲۴» با استفاده از محتوای چند رسانه ای شامل صوت، تصویر و گرافیک، با هدف تسریع فرایند و راحتی، رویدادها را از چند جانبه به مخاطبان خود انتقال می دهد. با هدف ایجاد محتوای چند رسانه ای در زمینه سیاست انرژی، فیلم های مستند مربوط به موضوعات مختلف همچون صنعت انرژی، اقتصادی و مدیریت، پادکست های مختلف، اینفوگرافی و ... در راستای فعالیت «انرژی پست ۲۴» قرار دارد.