یادگیری مستقل؛ کلید خودتوسعه‌ای در سازمان

منابع انسانی
Typography
 • TPL_TYPO_TOOL_SMALLER TPL_TYPO_TOOL_SMALL TPL_TYPO_TOOL_MEDIUM TPL_TYPO_TOOL_BIG TPL_TYPO_TOOL_BIGGER
 • TPL_TYPO_TOOL_DEFAULT TPL_TYPO_TOOL_HELVERICA TPL_TYPO_TOOL_SEGOE TPL_TYPO_TOOL_GEORGIA TPL_TYPO_TOOL_TIMES

اکنون می‌خواهیم شما را با مفهوم دیگری در راستای «خودتوسعه‌ای» آشنا کنیم. می‌خواهیم در نوشته امروز، به بیان ویژگی‌های «یادگیرندگان مستقل» بپردازیم.

یادگیرنده مستقل، یادگیرنده‌ای که به طور فعال و با اتکای به خود دائماً در حال توسعه مهارت‌ها، شایستگی‌ها و قابلیت‌های خود است. به طور کلی، ویژگی‌های اصلی یادگیرندگان مستقل عبارت‌اند از؛

 • آن‌ها برنامه‌ریزی پیشاپیش روزانه، هفتگی و یا ماهانه و یا حتی بلندمدت‌تر را دوست دارند.
 • آن‌ها به برنامه خود متعهد هستند، در این راستا به تعدیل برنامه‌ها در طول مسیر می‌پردازند، اما هرگز بدون بهبود آن‌ها برای تطبیق‌شان با شرایط، آن‌ها را کنار نمی‌گذارند.
 • آن‌ها زندگی خود را به گونه‌ای سازمان‌دهی می‌کنند که بتوانند بهترین استفاده ممکن از زمان خود را بکنند که این ویژگی، حیاتی‌ترین عنصر موفقیت در یادگیری مستقل است.
 • آن‌ها به این امر واقف هستند که نمی‌توانند فعالیت یادگیریِ جدیدی را بدون کنار گذاشتن فعالیتی دیگر که تاکنون زمان برده است، شروع کنند.
 • آن‌ها از خواندن، نوشتن، گوش دادن و گفتگو و بحث کردن، لذت می‌برند.
 • آن‌ها برای یادگیری چیزهای جدید ذهن خود را گشوده نگه می‌دارند.
 • آن‌ها از سؤال پرسیدن، آزمون کردن و تحلیل لذت می‌برند.
 • آن‌ها از متفاوت بودن واهمه‌ای ندارند.
 • آن‌ها از شکل دادن به سازمان‌ها، جستجوی اصول و یافتن ایده‌های ساختاریِ مبنایی در هر موضوعی، لذت می‌برند.
 • آن‌ها مهارت خوبی در یادداشت‌برداری، به خاطر سپاری و ارتباط دادن موضوعات به هم، دارند.
 • آن‌ها نسبت به همکاری با دیگران در کار موافق هستند، اما از یادگیری متکیِ بر خود لذت می‌برند.

حالا که با ویژگی‌های این یادگیرندگان آشنا شده‌اید، چقدر خود یا کارکنان شرکت خود را یادگیرنده مستقل می‌دانید؟

 

منبع: اچ آر یار

مأخذ: Moore. M. G. (1973). Toward a Theory of Independent Learning and Teaching. The Journal of Higher Education. 44 (9), 661-679.