ابعاد تازه ای از نابودی تقاضا برای نفت

شکل ظاهری
  • کوچکتر کوچک وسط بزرگ بزرگتر
  • فونت پیش فرض Helvetica Segoe Georgia Times

با رسیدن قرنطینه پاندمی ویروس کرونا به پیک خود، آژانس بین‌المللی انرژی، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و اوپک درباره ابعاد نابودی تقاضا برای نفت توافق دارند.

به گزارش اخبار نفت انرژی پست ۲۴، یک پنجم از تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ از بین خواهد رفت. هر سه آژانس پیش بینی کننده اکنون در این موضوع که جهان در نتیجه قرنطینه وضع شده از سوی دولتها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا با بزرگترین افت مصرف نفت روبروست، توافق دارند. ابعاد تقاضای آسیب دیده از کرونا به معنای آن است که با وجود کاهش تولید کم سابقه از سوی تولیدکنندگان، ذخایر نفت همچنان امسال رشد خواهند کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی، اوپک و اداره اطلاعات انرژی آمریکا همگی پیش بینی خود از بازارها نفت را در هفته گذشته به روز کردند و درباره میزان نابودی تقاضا دیدگاه نزدیکی به یکدیگر پیدا کردند. موضع بدبینانه ای که آژانس بین‌المللی انرژی ماه گذشته اختیار کرد، به یک دیدگاه جمعی تبدیل شده است که بر اساس آن، جهان در سه ماهه دوم امسال ۱.۷ میلیارد بشکه نفت کمتری نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ مصرف خواهد کرد.

دیدگاه ماه گذشته سه آژانس از تقاضا برای نفت

در گزارشهایی که اواسط آوریل منتشر شد، آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک هر دو انتظار داشتند تقاضا برای نفت در سه ماهه دوم حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم کاهش تقاضا به میزان ۲۰ میلیون بشکه در روز را پیش بینی کرده بود. این آژانس از آن زمان تحت تاثیر کاهش تدریجی محدودیتها و گشایش کسب و کارها اندکی خوش بین شده است. در مقابل دو آژانس دیگر نابودی بیشتر تقاضا را نسبت به یک ماه قبل پیش بینی می‌کنند و تقریبا به دیدگاه بدبینانه اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره مصرف نفت نزدیک شده اند.

هر سه آژانس اکنون انتظار دارند که وضعیت در نیمه دوم امسال بهبود چشمگیری پیدا خواهد کرد. اگرچه انتظار می رود تقاضا در کل سال ۲۰۲۰ پایینتر از سطح سال ۲۰۱۹ بماند اما میزان افتی که در خصوص تقاضا پیش بینی شده بود، به میزان قابل توجهی کمتر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا کاهش تقاضا به میزان حدود پنج میلیون بشکه در روز را در سه ماهه سوم نسبت به سطح سال گذشته پیش بینی می‌کنند اما اوپک خوش بینی کمتری داشته و کاهش تقاضا به میزان بیش از هشت میلیون بشکه در روز را برآورد کرده است. وضعیت در سه ماهه چهارم بهبود پیدا می‌کند و برآورد میزان افت تقاضا از ۲.۲۶ میلیون بشکه در روز توسط آژانس بین‌المللی انرژی تا ۴.۵ میلیون بشکه در روز توسط اوپک متغیر است.

اما همان طور که آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد، بزرگترین ابهام این است که آیا دولتها می توانند بدون خطر شیوع مجدد بیماری کووید ۱۹، تدابیر قرنطینه را کاهش دهند. در حال حاضر پیش بینیها این است که این امکان وجود دارد. اگر این فرض نادرست از آب دربیاید، در این صورت تقاضا به دلیل احیای قرنطینه ها افت دیگری پیدا خواهد کرد.

اگرچه آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک نسبت به وضعیت تقاضا در سه ماهه دوم بدبینی بیشتری پیدا کرده اند اما فضای کلی در بازار نفت خوش بینانه تر شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی به کاهش گسترده تولید از سوی کشورهای خارج از گروه اوپک پلاس اشاره کرده است. اعضای اوپک پلاس با کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه در روز در ماههای مه و ژوئن موافقت کرده اند و سطح تولید اکتبر سال ۲۰۱۸ را مبنای کاهش تولید خود قرار داده اند. اگر این کشورها به تعهداتشان عمل کنند، تولید نفت در ماه مه حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح آوریل خواهد بود. بعلاوه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت هم مجموعا ۱.۲ میلیون بشکه در روز به کاهش تولیدشان در ژوئن اضافه خواهند کرد.

کاهش تولید نفت

هر سه آژانس توافق دارند که تا سه ماهه چهارم امسال کاهش تولید غیراوپک از اوپک فراتر خواهد رفت.

آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک شاهد کاهش تولید غیراوپک شامل روسیه و سایر متحدان اوپک و همچنین کاهش تولید کشورهایی مانند کانادا و آمریکا بوده اند. این دو آژانس انتظار دارند میانگین تولید جهانی نفت در سه ماهه دوم بیش از ۸.۵ میلیون بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال گذشته باشد و اداره اطلاعات انرژی آمریکا انرژی این کاهش را اندکی بیش از هشت میلیون بشکه در روز برآورد می‌کند. بر اساس پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک، تولیدکنندگان در همه نقاط جهان تا پایان سال ۱۰ میلیون بشکه در روز کمتر از یک سال پیش تولید خواهند داشت در حالی که اداره اطلاعات انرژی آمریکا این رقم را اندکی بیش از ۹ میلیون بشکه در روز برآورد کرده است.

کاهش تولید به شکل داوطلبانه یا به طریق دیگر برای جبران فروپاشی تقاضا در سه ماهه جاری کافی نبوده است. پیش بینی رشد ذخایر از ۷۸۰ میلیون بشکه (از سوی اوپک) تا ۱.۱۲ میلیارد بشکه (از سوی آژانس بین‌المللی انرژی) متغیر است. اما سطح ذخایر در نیمه دوم سال با بهبود تقاضا و تولید کمتر، کاهش پیدا خواهد کرد.

تغییرات سطح ذخایر نفت

سطح ذخایر نفت پس از رشد عظیمی که در نیمه اول سال داشت، در نیمه دوم کاهش پیدا خواهد کرد. اما حتی اگر اعضای گروه اوپک پلاس به طور کامل به توافق کاهش تولید عمل کنند و کاهش تولید بیشتری از سوی عربستان سعودی و متحدانش صورت بگیرد، ذخایر جهانی نفت در پایان سال بالاتر از سطح ابتدای سال خواهد بود.

اوپک رشد ذخایر به میزان حدود ۵۳۰ میلیون بشکه، اداره اطلاعات انرژی آمریکا رشد ذخایر به میزان ۶۲۰ میلیون بشکه و آژانس بین‌المللی انرژی رشد ذخایر به میزان بیش از ۷۲۵ میلیون بشکه را پیش بینی کرده است.

بر اساس اخبار نفتی بلومبرگ، حتی اگر تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ به سطح پیش از شیوع ویروس کرونا برگردد که دیدگاه خوش بینانه ای به نظر می رسد، تولیدکنندگان نفت تحت فشار خواهند ماند.

منبع: ایسنا

 

اخبار نفت | اخبار گاز | اخبار نفت و گاز | اخبار نفتی | اخبار نفت جهان | اخبار نفت ایران | اخبار انرژی | اخبار پتروشیمی | جدیدترین اخبار نفت | قیمت نفت

پر خواننده ترین اخبار