5 فاز پارس جنوبی در سال 2018 راه اندازی می شود

نفت
Typography
  • TPL_TYPO_TOOL_SMALLER TPL_TYPO_TOOL_SMALL TPL_TYPO_TOOL_MEDIUM TPL_TYPO_TOOL_BIG TPL_TYPO_TOOL_BIGGER
  • TPL_TYPO_TOOL_DEFAULT TPL_TYPO_TOOL_HELVERICA TPL_TYPO_TOOL_SEGOE TPL_TYPO_TOOL_GEORGIA TPL_TYPO_TOOL_TIMES


در ادامه زنگنه افزود: زمانی که ایران بتواند بطور کامل دو پروژهی بزرگ پالایشی «سیراف» (با ظرفیت 48 هزار بشکه در روز) و پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیح فارس» در بندرعباس (با ظرفیت 36 هزار بشکه در روز) را به بهره برداری برساند، دیگر کشور میعانات گازی مازادی برای صادرات نخواهد داشت.
او همچنین اظهار داشت که در ایران 4،5 میلیون تن اتان در سال تولید می شود و این ظرفیت از مرز 6 میلیون تن در سال آینده خواهد گذشت و پیش بینی می شود تا سال 2020 تولید تا 10 میلیون تن برسد. این در حالی است مصرف کشور حدود 5،5 میلیون تن در سال است و بنا به گفته ی وی می توان مقدار مازاد در آینده را صادر کرد.