چشم انداز انرژی از نگاه بریتیش پترولیوم

گزارش ها
شکل ظاهری
 • کوچکتر کوچک وسط بزرگ بزرگتر
 • فونت پیش فرض Helvetica Segoe Georgia Times

 

 

 

 

 

- خلاصه مدیریتی -

 • چشم ‌انداز انرژی، تحول انرژی را از سه نقطه نظر مختلف (بخش‌ مصرف کننده نهایی، مناطق و سوخت ‌ها) و بوسیله‌ جستجوی تعداد سناریو‌های مختلف مد نظر قرار می‌دهد.
 • در سناریوی «تحول تدریجی»، تولید ناخالص داخلی جهانی تا 2040 بیش از دو برابر می‌شود، که تحت تأثیر افزایش رونق در اقتصاد‌های نوظهور بسرعت درحال رشد است، از آنجایی که درآمد بیش از 5/2 میلیارد نفر افزایش می‌یابد.
 • این رونق درحال رشد باعث یک افزایش در تقاضای جهانی انرژی می‌شود، اگرچه گستره این رشد بوسیله بهبود سریع در بازده انرژی مهار می‌شود: تقاضای انرژی طی 25 سال بعد فقط به میزان یک سوم افزایش می‌یابد.
 • تقاضای صنعت برای انرژی شامل حدود نیمی‌ از افزایش در مصرف انرژی می‌شود؛ رشد در تقاضای حمل و نقل نسبت به گذشته بشدت کند می‌شود.
 • گسترش الکتریسیته در جهان ادامه می‌یابد، با در نظر گرفتن اینکه تقریباً %70 از افزایش در انرژی اولیه به بخش انرژی می‌رود.
 • سهم مسافتی که وسیله نقلیه بر حسب کیلومتر‌ با استفاده از توان الکتریکی رانده می شود افزایش می‌یابد، از آنجایی که تعداد خودرو‌های برقی رشد می‌کند و استفاده از آن‌ها گسترده تر می‌شوند. تعامل خودرو‌های کاملاً خودکار با وسایل نقلیه اشتراکی، میزان استفاده از خودرو‌های برقی را بطور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
 • تمام رشد در مصرف انرژی، در اقتصاد‌های درحال توسعه بسرعت مشاهده می شود: کشورهای چین و هند نیمی‌ از رشد در تقاضای جهانی انرژی را به خود اختصاص می‌دهند.
 • انرژی های تجدیدپذیر، منبع انرژی بسرعت درحال رشد است، که %40 از افزایش در انرژی اولیه را تشکیل می‌دهد. ترکیب انرژی تا سال 2040 دارای بیشترین تنوعی است که جهان تاکنون مشاهده کرده است.
 • تقاضا برای نفت و دیگر سوخت ‌های مایع در چشم ‌انداز رشد می‌کند، اما به تدریج کند می‌شود و در سال‌ های آخر چشم ‌انداز به وضع ثابت می‌رسد.
 • افزایش در تولید مایعات در ابتدا تحت سلطه نفت شیل ایالات متحده است، اما بعداً تحت تأثیر اوپک است، از آنجایی که کشورهای اعضای آن استراتژی افزایش سهم بازار خود را در اختیار می‌گیرند.
 • گاز طبیعی بشدت رشد می‌کند که بواسطه تقاضای وسیع پشتیبانی می‌شود و ادامه گسترش استفاده گاز طبیعی مایع (LNG) قابلیت دسترسی گاز را در سطح جهانی افزایش می‌دهد.
 • با کاهش تقاضای زغال سنگ در چین، مصرف جهانی زغال سنگ کاهش می‌یابد.
 • در سناریوی «تحول تدریجی»، انتشارات کربن در هوا همچنان افزایش می‌ یابد، که نشانگر آن است که به یک راهکار مناسب برای کاهش انتشارات کربن نسبت به میزان گذشته نیاز است.

- نظر اجمالی -

- چشم‌انداز انرژی مجموعه ای از سناریو‌های مختلف را بررسی می کند..... -

 

چشم‌انداز انرژی

- …برای جستجوی جنبه‌های مختلف تحول انرژی -

 • چشم‌انداز انرژی مجموعه ای از سناریو‌های مختلف را برای جستجوی جنبه‌های گوناگون تحول انرژی مد نظر قرار می‌دهد. سناریو‌ها دارای چند ویژگی مشترک هستند، از قبیل یک افزایش قابل توجه در تقاضای انرژی و یک گرایش به سمت یک سوخت مخلوط با میزان کمتر کربن، اما از نظر سیاست خاص یا مصارف تکنولوژی متفاوت است.
 • در ادامه، ویژگی ‌های سناریوهای تحول انرژی را مشخص می گردد که در تمام سناریو‌های مختلف مورد توجه رایج هستند. برای سهولت توضیحات، توضیح بعدی بر مبنای سناریوی «تحول تدریجی» است، که فرض می‌کند سیاست ‌های دولت، تکنولوژی و ترجیحات اجتماعی همچنان به روال خود و با سرعتی که اخیراً مشاهده شده است تکامل می ‌یابند. اما انتشارات کربن در هوا در این سناریو با بدست آوردن اهداف آب و هوایی پاریس مطابقت ندارد، که نیاز به یک وقفه قطعی ‌تر از گذشته را مشخص می‌کند.
 • بعضی از سناریو‌ها روی سیاست ‌های خاصی تمرکز می‌کنند که روی سوخت ‌ها یا تکنولوژی ‌های خاص اثر می‌گذارند، به عنوان مثال « منع فروش خودرو‌های احتراق داخلی» (ICE)، فشار سیاسی بزرگتر به سوی «گرایش به انرژی های تجدیدپذیر»، یا پشتیبانی سیاسی ضعیف ‌تر برای گرایش «جایگزینی گاز به جای زغال سنگ»؛ بعضی از مسیر‌های تحول عمومی‌ دیگری همچنین مورد بررسی قرار گرفته شده است، برای مثال تحول ‌های سریع ‌تر و خیلی سریع‌ تر.

 

چشم‌انداز انرژی

 

- با بررسی سه جنبه متفاوت: بخش، ناحیه و سوخت..... -

 • چشم‌انداز، تحول انرژی را از طریق سه جنبه متفاوت از جمله بخش‌ها، نواحی و سوخت‌ها مد نظر قرار می‌دهد که هر یک جنبه‌های مختلف تحول را توضیح می‌دهد.
 • در سناریوی «تحول تدریجی» ، تقاضای جهانی انرژی تا سال 2040 حدود یک سوم رشد می‌کند – یک نرخ بسیار آهسته‌تر رشد نسبت به 25 سال گذشته است.
 • رشد تقاضا بطور وسیعی بر اساس تمام بخش‌های اصلی است، و بخش صنعتی شامل حدود نیمی‌ از افزایش کلی می‌شود. رشد در تقاضای حمل و نقل نسبت به گذشته بسیار کندتر است، که بهبودهای سریع‌تر را در بازده وسیله نقلیه بازتاب می‌کند.
 • از نظر ناحیه، تمام رشد در تقاضای انرژی از اقتصاد‌های درحال توسعه بسرعت نشئت می‌گیرد، که تحت تأثیر رونق درحال رشد است. کشورهای چین، هند، و دیگر مناطق نوظهور آسیا شامل حدود دو سوم رشد در مصرف انرژی می‌شوند.
 • انرژی های تجدیدپذیر سریع‌ترین منبع انرژی درحال رشد است که %40 از رشد در انرژی را شامل می‌شوند. گاز طبیعی بسیار سریع‌تر از نفت یا زغال سنگ رشد می‌کند. انرژی مخلوط تا سال 2040 دارای بیشترین تنوع خواهد بود که تاکنون مشاهده شده است

- دورنمای اقتصادی -

 

- تحت تأثیر رونق درحال رشد در کشورهای درحال توسعه..... -

 • اقتصاد جهان همچنان رشد می‌کند، و تحت تأثیر افزایش رونق در کشورهای درحال توسعه است.
 • در سناریوی «تحول تدریجی»، رشد جهانی GDP تا میانگین حدود ¼% p.a. پیش‌بینی می‌شود (در نرخ‌های تبادل برابری توان خرید)، که بطور گسترده با رشد مشاهده شده طی 25 سال گذشته همراستا است.
 • تولید جهانی تا حدودی بواسطه رشد جمعیت پشتیبانی می‌شود؛ و رشد جمعیت تا حدود 7/1 میلیارد درحال افزایش است و در سال 2040 به حدود 2/9 میلیارد می‌رسد.
 • اما محرک اصلی رشد اقتصاد، بهره‌وری درحال افزایش است (یعنی GDP برای هر شخص)، که شامل سه چهارم توسعه جهانی است و درآمد بیش از 5/2 میلیون نفر را افزایش می‌دهد. رونق درحال رشد کشورهای درحال توسعه، یک نیروی کلیدی شکل دهنده گرایش‌های اقتصادی و انرژی طی 25 سال گذشته است.
 • بیش از %80 از توسعه در تولید جهان، تحت تأثیر اقتصاد‌های نوظهور است، با در نظر گرفتن اینکه چین و هند بیش از نیمی‌ از این توسعه را تشکیل می‌دهند.
 • آفریقا همچنان بواسطه بهره‌وری ضعیف متوقف می‌شود، که تقریباً نیمی از افزایش جمعیت جهان اما کمتر از %10 از رشد GDP جهان را شامل می‌شود.

 

 - رونق درحال رشد جهانی بواسطه رشد تقاضای انرژی..... -

 

 - تا حدودی بواسطه کاهش سریع‌تر در شدت مصرف انرژی..... -

 • توسعه در تولید و رونق جهانی، رشد را در تقاضای انرژی تحت تأثیر قرار می‌دهد، و رشد در مصرف انرژی بواسطه اقتصاد‌های درحال توسعه بسرعت هدایت می‌شود.
 • تقاضای جهانی انرژی در سناریوی «تحول تدریجی» طی چشم‌انداز در حدود 3% p.a. رشد می‌کند که بیش از %2 در 20 سال گذشته است.
 • این کندی در رشد تقاضا عمدتا بعلت شدت مصرف انرژی است (انرژی استفاده شده در هر واحد GDP) که نسبت به گذشته سریع‌تر کاهش می‌یابد: تولید ناخالص داخلی جهانی طی چشم‌انداز بیش از دو برابر می‌شود، اما مصرف انرژی فقط به میزان %35 افزایش می‌یابد.
 • پیش‌بینی می‌شود که گرایش جهانی به سمت افزایش شهرنشینی ادامه یابد، و تقریباً 2 میلیارد نفر دیگر احتمالاً تا سال 2040 در مراکز شهری زندگی می‌کنند، نرخی که کمی‌ از نرخ شهرنشینی نسبت به گذشته سریع‌تر است.
 • عمدتا شهرنشینی در آفریقا رخ می‌دهد جایی که پیش‌بینی می‌شود جمعیت شهری به میزان تقریباً 600 میلیون رشد کند که حدود یک سوم افزایش جهانی است. تأثیر مصرف انرژی و شدت مصرف در آفریقا به گستر‌ه افزایش سطوح صنعتی شدن و رونق بواسطه تأسیسات شهری‌سازی بستگی دارد.

- بخش تقاضا -

 

 - …درحالی که اهمیت ساختمان‌ها و استفاده غیرفسیلی افزایش می‌یابد -

 • رشد در تقاضای جهانی انرژی، در تمام بخش ‌های مهم گسترده است. گرایش ‌های مختلف در روش استفاده و مصرف انرژی در این بخش‌ ها، تأثیر مهمی‌ روی تحول انرژی دارد.
 • در حال حاضر در بخش صنعتی (از جمله استفاده غیرفسیلی از سوخت ‌ها) حدود نیمی‌ از تمام انرژی جهانی و سوخت ‌های خام مصرف می‌ شود، با در نظر گرفتن اینکه در ساختمان‌های مسکونی و تجاری (29%) و حمل و نقل (20%) مقدار باقیمانده را مصرف می‌ گردد.
 • در سناریوی «تحول تدریجی»، بخش صنعتی حدود نیمی‌ از افزایش در مصرف انرژی را تشکیل می دهد. اگرچه ارتقای بازده انرژی باعث می ‌شود رشد استفاده صنعتی خارج از بخش غیرفسیلی کند شود.
 • برعکس، پیش‌بینی می‌شود که استفاده غیرفسیلی از سوخت‌ها، به خصوص بعنوان یک ماده خام در پتروشیمی‌‌ها، سریع‌ترین منبع رشد تقاضا باشد.
 • رشد انرژی در بخش ساختمان‌ها تحت تأثیر یک افزایش در تقاضا برای سرمایش محیط، وسایل خانگی الکتریکی و روشنایی همچنین بشدت رشد می‌کند.
 • کندی در رشد تقاضا در بخش حمل و نقل به بهترین شکل به عنوان تسریع بازدهی وسایل نقلیه مشخص شده است.

 

 - سرعت رشد مصرف انرژی صنعتی کاهش می یابد... -

 - …هنگامی‌ که صنعتی‌سازی سریع چین به پایان می‌رسد -

 • رشد آهسته‌تر مصرف انرژی در بخش صنعت (بجز استفاده غیرسوختنی از سوخت‌ها) بطور شدید گرایش‌های متفاوت در مناطق را می‌پوشاند هنگامی‌ که ترکیب جهانی تولید صنعتی تغییر جهت می‌دهد
 • بعد از سه برابر شدن طی 15 سال گذشته، رشد در تقاضای انرژی صنعتی چین در سناریوی «تحول تدریجی» تا یک توقف مجازی آهسته می‌شود، هنگامی‌ که اقتصاد چین از بخش‌های صنعتی با مصرف انرژی بالا از قبیل فولاد و سیمان دور می‌شود، و به سمت بخش‌های مشتری محور و خدمات با مصرف انرژی کمتر می‌رود.
 • مقداری از این رشد در تولید صنعتی با اقتصاد‌های کم درآمد جایگزین می‌شود، با هند، دیگر کشور‌های آسیایی و آفریقا با هم حدود %70 از رشد در مصرف انرژی صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند.
 • این تغییر جهت در ترکیب صنعتی با تغییر جهت زغال سنگ به سوی گاز، مخصوصاً در چین همراه است، با در نظر گرفتن اینکه سهم انرژی صنعتی فراهم شده با استقاده از زغال سنگ از تقریباً یک سوم به کمتر از یک چهارم در سال 2040 کاهش خواهد یافت.
 • الکتریسیته و گاز طبیعی همه تقاضای افزایشی انرژی صنعتی را تأمین می‌کنند، و حدود دو سوم انرژی صنعتی کل را تا سال 2040 فراهم خواهند کرد.

 

 - اهمیت سوخت های غیرسوختنی افزایش می یابد... -

 

 

 - …تبدیل شدن به منبع اصلی رشد تقاضای برای نفت و گاز -

 • استفاده غیر سوختنی از سوخت‌ها، برای مثال مواد خام برای پتروشیمی‌‌ها، روغن‌ها و بیتومن ، تبدیل به یک مؤلفه مهم تقاضای صنعتی کل طی چشم‌انداز می‌شود.
 • درسناریوی «تحول تدریجی»، استفاده غیر سوختنی از سوخت‌ها تقریباً دو برابر نرخ استفاده‌های صنعتی دیگر رشد می‌کند (1.9% p.a. در مقابل 1.0% p.a.)، و سهم آن از تقاضای کل صنعتی تا سال 2040 تقریباً %20 افزایش می‌ یابد.
 • این رشد سریع‌تر، چشم‌انداز محدودتری را برای بهبود بازده نشان می‌دهد هنگامی‌ که نفت، گاز و زغال سنگ بجای یک منبع انرژی بعنوان یک ماده خام استفاده می‌شوند. اگرچه فشار‌های زیست محیطی فزاینده روی استفاده از بعضی محصولات، مخصوصاً پلاستیک‌ها و بسته‌بندی های یکبار مصرف، رشد را تقریباً بصورت اساسی نسبت به گرایش‌های گذشته کاهش می‌دهد
 • نفت - دو سوم رشد در استفاده غیر سوختنی انرژی را تشکیل می‌دهد، و گاز طبیعی بیشتر مقدار باقیمانده را فراهم می‌ کند.
 • علیرغم تشکیل فقط یک کسر کوچک از تقاضای نفت و گازی کنونی (10%)، استفاده غیر سوختنی از نفت و گاز بزرگترین کمک به رشد ترکیبی آن‌ها در قسمت بعدی چشم‌انداز است.

 - …ساختمان ها یک سوم رشد انرژی جهان را تشکیل می دهد -

 

 - …تقریباً همه تحت تأثیر افزایش الکتریسیته هستند -

 • افزایش در استفاده از انرژی در ساختمان‌ها تحت تأثیر یک ترکیب از جمعیت درحال رشد و رونق درحال رشد است، که به مردم اجازه می‌دهد در راحتی بیشتری کار و زندگی کنند.
 • سناریوی «تحول تدریجی»، هردوی این گرایش‌ ها - جمعیت درحال رشد و رونق افزایشی - بطور خاص در آسیا، آفریقا و خاور میانه متمرکز هستند، که با هم بیش از %90 از رشد در استفاده انرژی ساختمان را تشکیل می‌دهند.
 • گرمای نسبی آب‌ و هوا که بیشتر این مناطق را پوشش می‌دهد به این معنی است که افزایش در تقاضا برای گرم کردن محیط کم است. در عوض، اکثر تقاضا تحت تأثیر نیاز به سرمایش محیط است که با در نظر گرفتن اینکه رشد تقاضا را برای وسایل خانگی الکتریکی و روشنایی افزایش می‌دهد.
 • در نتیجه، تقریباً تمام افزایش در مصرف انرژی در ساختمان‌ها طی چشم‌انداز بوسیله الکتریسیته فراهم می‌شود، که تقریباً پربازده‌ترین منبع انرژی برای برآورده کردن این تقاضا‌ها است.
 • همچنین یک افزایش کوچک در مصرف گاز وجود دارد، که زغال سنگ و نفت در گرمایش محط در آن سهم دارند.

 

9

 

 

 - …زمانیکه تأثیر رونق درحال رشد بواسطه بهبود بازده مهار می‌شود -

 • رونق درحال رشد در صنایع درحال توسعه باعث می‌شود تقاضا برای حمل و نقل افزایش یابد، با در نظر گرفتن اینکه تأثیر روی تقاضای سوخت بشدت بوسیله بهبود بازده مهار می‌شود.
 • در سناریوی ET، تقاضای جهانی برای هردوی سرویس‌های حمل و نقل قطار مسافربری و باری تا سال 2040 بیش از دو برابر می‌شود. این الگو‌ها بطور وسیعی در جاده، هوا و دریا سازگار هستند. اما تأثیر روی تقاضای سوخت حمل و نقل بشدت بوسیله بهبود بازده مهار می‌شود: انرژی استفاده شده در حمل و نقل طی چشم‌انداز فقط به میزان %25 افزایش می‌یابد – بسیار آهسته‌تر از %80 افزایش در طول 25 سال قبلی – و در انتهای چشم‌انداز به وضع ثابت می‌رسد.
 • در حمل و نقل جاد‌ه‌ای، تأثیر مسافرت و مالکیت بیشتر، بوسیله افزایش بازده، کاهش رشد کلی سوخت مصرفی خودرو‌ها و موتور سیکلت‌ها مهار می‌شود. رشد در تقاضای سوخت برای باربری قوی‌تر است، با در نظر گرفتن اینکه فعالیت قطار باری افزایش می‌یابد و بهبود بازده معتدل‌تر می‌شود که باعث می‌شود سهم انرژی درون حمل و نقل مصرف شده بوسیله کامیون‌ها افزایش یابد. 
 • مصرف انرژی در حمل و نقل هوایی و دریایی بوسیله‌ی مقادیر مشابه افزایش می‌یابد، که بوسیله توسعه GDP جهانی، و رشد بطور خاص قوی ترافیک مسافربری هوایی پشتیبانی می‌شود.

 

10 1