پادکست پانارومای انرژی: بنزین در برابر خودرو

پادکست پانارومای انرژی: بنزین در برابر خودرو

1398-02-22 سعید ساویز / کاوه اسماعیلی

روسیه با تشدید ریسک های عرضه نفت خام، کاهش تولیدات را کنار گذاشته است

1397-06-06 کاوه اسمعیلی

چرا همه صاحب نظران روی قیمت‌ های نفت اختلاف نظر دارند

چرا همه صاحب نظران روی قیمت‌ های نفت اختلاف نظر دارند

1397-05-16 کاوه اسمعیلی

آخرین میدان نبرد در جنگ انرژی آسیا

آخرین میدان نبرد در جنگ انرژی آسیا

1397-05-16 کاوه اسمعیلی

آیا دنیای نفت در اظطراب به سر می ­برد؟

آیا دنیای نفت در اظطراب به سر می ­برد؟

1396-09-02 کاوه اسمعیلی